Розписка для власників віз

НАЗВА ТУРУ_______________________________________________________________________________ДАТА ТУРУ_________________________

РОЗПИСКА ТУРИСТА - ВЛАСНИКА ВІЗИ

Увага! Заповнювати українською мовою. Анкети без власноручного підпису в роботу не приймаються!

Я, прізвище __________________________________________________ ім'я ______________________ дата народження (число, місяць, рік) __.__.____ р. попереджений (-на) про, те що перебуваю у складі туристичної групи та зобов'язуюсь повернутися в Україну разом з групою. Всю відповідальність за те, що наявна в мене віза відповідає умовам туру та вимогам країн призначення, беру на себе. Копію 1-ї сторінки закордонного паспорта додаю. Мобільний тел: _____________________________ Я маю дійсний на території всіх країн Європейського Союзу страховий поліс медичного страхування, заповнений машинним друком, завірений оригіналом печаті та підписом страхового агента, що покриває матеріальні витрати у розмірі 30000 євро на випадок надання швидкої медичної допомоги, та якщо потерпілого від нещасного випадку потрібно довезти додому, з лімітом перебування закордоном не менше тривалості туру, з франшизою по страхуванню медичних витрат в розмірі 0 Євро, виданий страховою компанією, занесеною до Переліку страхових компаній України, що здійснюють страхування подорожуючих до країн ЄС/Шенгенської зони. Я замовляю страховий поліс та з цією метою повідомляю такі дані: прописка (індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира)__________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ідентифікаційний код _______________________ домашній тел: код ________ № _______________

Для дітей до 18 років зазначити особу (осіб), в супроводі якої вони подорожують: Батько - прізвище та ім'я ________________________________________________________ Мати - прізвище та ім'я ________________________________________________________ інша особа - прізвище та ім'я ________________________________________________________ Я підтверджую, що відомості, наведені в розписці, відповідають дійсності, в чому власноручно підписуюсь (За дитину до 18 років підписується її законний представник).

Дата _________________ Підпис _________________

 

Туристичне агентство ____________________ в особі директора _______________________________________________________________________ надала туристу _________________________________________________________________________, який має власну візу, в повному обсязі всю необхідну інформацію стосовно правил подорожування у складі туристичної групи та візових вимог шенгенського кодексу.

М.П. Дата _________________ Підпис директора _________________ 

© ПП "Галиция-тур",2002-2021 | Все права защищены.